Služby

 

Predávajúcim a prenajímateľom poskytujeme:

 • inzerovanie Vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke www.realityelite.sk, www.elitereality.sk a našich vývesných tabuliach
 • inzerovanie Vašej nehnuteľnosti na rôznych serveroch určených pre inzerciu nehnuteľností, v miestnej tlači
 • rozposielanie Vašej ponuky našim dopytujúcim klientom
 • obhliadky Vašej nehnuteľnosti s potencionálnym záujemcom
 • kompletné informácie o celom priebehu obchodu
 • prepis u poskytovateľov služieb (SPP, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., SSE, Slovakia energy...)
 • prepis u správcovských spoločností (IFM, OSBD...)
 • prepis u správcu bytového domu
   

Zabezpečujeme poskytnutie kompletného právneho servisu, vypracovanie nasledovných dokumentov:

 • zmluva o rezervácii nehnuteľnosti a poskytnutí súčinnosti pri kúpe nehnuteľnosti
 • zmluva o budúcej zmluve
 • kúpna zmluva
 • nájomná a podnájomná zmluva
 • zámenná zmluva
 • zmluva o budúcom prevode členských práv a povinností
 • zmluva o prevode členských práv a povinností
 • návrh na vklad do katastra nehnuteľností
 • splnomocnenie
 • riešenie exekúcii a dražieb v súvislosti s predávanou nehnuteľnosťou
   

Ďalej našim klientom zabezpečujeme:

 • všetky dokumenty potrebné k predaju nehnuteľnosti (list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, jednania s príslušnými úradmi)
 • vypracovanie znaleckého posudku
 • vypracovanie geometrického plánu
 • zmluva o notárskej úschove
 • vinkulácia
 • overenie podpisov
 • energetický certifikát
   

Kupujúcim a nájomcom poskytujeme a zabezpečujeme:

 • informácie a rozposielanie ponúk podľa požiadaviek klienta
 • obhliadku vybraných nehnuteľností
 • kompletné informácie o nehnuteľnosti
 • pomoc pri vybavovaní hypotekárnych a spotrebných úverov, poistenia nehnuteľnosti
 • sprostredkujeme obhliadku nehnuteľnosti so znalcom
 • vybavíme za Vás list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy
 • kompletné informácie o celom priebehu obchodu
 • prepis u správcovských spoločností (IFM, OSBD...)
 • prepis u správcu bytového domu
 • prepis u poskytovateľov služieb (SPP, Považská vodárenská spoločnosť, a.s., SSE, Slovakia energy...)
 

 

TOPlist