Kontakt

ELITE reality
Centrum 2304 (budova Tri veže, 1. poschodie)
017 01, Považská Bystrica

telefón: 0903 132 344
e-mail: info@realityelite.sk

 

RK – ELITE reality s.r.o.

obchodné meno: RK - ELITE reality s.r.o.
sídlo : Stred 2202/40, 017 01 Považská Bystrica
prevádzkareň: Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica
konateľ: Pavlína Kvaššayová
IČO: 52 235 238
DIČ: 2120934937
bankové spojenie: Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK56 8330 0000 0025 0159 2031
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37822/R

kontakt: 00421 903 132 344
e-mail: info@realityelite.skPavlína Kvaššayová – ELITE reality

meno a priezvisko: Pavlína Kvaššayová
obchodné meno: Pavlína Kvaššayová - ELITE reality
miesto podnikania: Stred 2202/40, 017 01 Považská Bystrica
prevádzkareň: Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 262 608
DIČ: 1081757457
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu: SK56 7500 0000 0040 0890 0204
zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Považskej Bystrici, č. živnostenského registra 330-17615

kontakt: 00421 903 132 344
e-mail: info@realityelite.sk

 

 

TOPlist