Služby

Poskytujeme kompletný právny servis , vypracovanie nasledovných dokumentov :

 • Splnomocnenie
 • Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti a poskytnutí súčinnosti pri kúpe nehnuteľnosti
 • Zmluva o budúcej zmluve
 • Kúpna zmluva
 • Zmluva o budúcom prevode členských práv a povinností
 • Zmluva o prevode členských práv a povinností
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
 • Zmluva o úschove finančných prostriedkov
 • Zmluva o úschove listín
 • Nájomná a podnájomná zmluva
 • Výmenná zmluva

Pre našich klientov je vypracovanie vyššie uvedených dokumentov a poskytnutí služieb zdarma.

Ďalej našim klientom poskytujeme:

 • Zaistenie všetkých dokumentov potrebných pre predaj nehnuteľnosti (list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, jednania s príslušnými úradmi).
 • Vypracovanie znaleckého posudku
 • Vypracovanie geometrického plánu

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom:

Predávajúcim a prenajímateľom

 • inzerovanie Vašej nehnuteľnosti na našej webovej stránke www.realityelite.sk a našich vývesných tabuliach
 • inzerovanie Vašej nehnuteľnosti na rôznych serveroch určených pre inzerciu nehnuteľností, v miestnej tlači
 • rozposielanie Vašej ponuky našim dopytujúcim klientom
 • obhliadky Vašej nehnuteľnosti s potencionálnym záujemcom
 • kompletné informácie o celom priebehu obchodu
 • prepis u poskytovateľov služieb (SPP, Považská vodárenská spoločnosť , a.s., SSE)
 • prepis u správcovských spoločností (POVBYT, OSBD, ..)
 • prepis u správcu bytového domu
 • riešenie exekúcii
 • overenie podpisov
 • Informácie o dani z predaja a prenájmu nehnuteľností


Kupujúcim a nájomcom

 • informácie a rozposielanie ponúk podľa požiadaviek klienta
 • obhliadku vybraných nehnuteľností
 • kompletné informácie o nehnuteľnosti
 • pomoc pri vybavovaní hypotekárnych a spotrebných úverov, poistenia nehnuteľnosti
 • sprostredkujeme obhliadku nehnuteľnosti so znalcom (vyhotovenie znaleckého posudku hradí žiadateľ)
 • vybavíme za Vás list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy (hradí žiadateľ)
 • kompletné informácie o celom priebehu obchodu
 • prepis u správcovských spoločností (POVBYT, OSBD, ..) -hradí klient
 • prepis u správcu bytového domu
 • prepis u poskytovateľov služieb (SPP, Považská vodárenská spoločnosť , a.s., SSE) 

 

TOPlist